Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A. REZERVARE PRIN TELEFON SAU E-MAIL

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de rezervare a unei mese sau a întregului restaurant pentru evenimente prin telefon sau prin e-mail.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Pentru a face o rezervare prin telefon sau prin e-mail avem nevoie de următoarele date cu caracter personal: nume și prenume; numărul de telefon; adresa dumneavoastră de e-mail (în cazul evenimentelor). Numărul de telefon și adresa de e-mail ne sunt necesare pentru a vă putea oferi informații asupra cererii dumneavoastră de rezervare. Având în vedere sistemul CCTV instalat în locația noastră, în vederea asigurării protecței bunurilor și a persoanelor, vom colecta și date biometrice despre dumneavoastră, respectiv imaginea.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ? ?
Toate informații de identificare (nume, prenume, telefon, adresa de email) ne sunt necesare pentru a vă garanta rezervarea în restaurantul nostru.
Dacă, din diverse motive, vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de data evenimentului, vom face acest lucru pe adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care ni le-ați comunicat.
Dacă, din diverse motive, vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de ora rezervării, vom face acest lucru prin numărul de telefon oferit.
Datele dvs. sunt păstrate doar pentru ziua rezervării și sunt șterse imediat după.
Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane. Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi dezvăluite către autorități sau instituții publice, în cazul în care există o cerință legală în acest sens.
MARKETING
Nu vă vom trimite, în scopuri de marketing, niciun fel de informații referitoare la locația noastră sau despre evenimentele pe care le vom organiza, decât dacă ne oferiți acordul dumneavoastră.
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră, să cereți rectificarea sau ștergerea datele respective, ori să cereți restricționarea prelucrării datelor.
Dacă doriți să faceți vreuna din operațiunile de mai sus, vă rugăm să ne scrieți un e-mail direct de pe adresa de e-mail folosită în corespondența cu noi, precum si date necesare si suficiente pentru a va identifica corect in baza noastra de date.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: [email protected]
Aveți dreptul să formulați plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că societatea noastra v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale sau dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din Mai 2022 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal,fără o notificare prealabilă. Sunteti responsabil să va mențineti informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să va afecteze.

B. CCTV CLIENTI
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video (CCTV).
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea pe proprietatea GARLIC BISTRO și integritatea bunurilor societății și siguranța și securitatea dumneavoastră, cât și a personalului angajat. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video există posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastră.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate potrivit prevederilor legale timp de cel mult 30 de zile, după care sunt șterse în mod automat prin rescriere continuă.
Prin excepție, în cazuri strict prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale sunt păstrate pentru perioade mai lungi datele care surprind aparența săvârșirii unei infracțiuni sau altei fapte reprobabile, datele necesare pentru prezentarea mijloacelor de probă pentru exercitarea intereselor, drepturilor contractuale și legale și apărarea acestora în fața instanțelor/autorităților competente.
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Toodata precizam faptul ca toate activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt realizate în strictă conformare cu cerințele legale, prin considerarea celor mai ridicate standarde de securitate aplicabile în domeniu.
Aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa prelucrarea, porta datele dvs. cu caracter personal, de a vă opune la prelucrare și de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Accesul la imagini este strict restricționat. Au acces la imagini:
• Administratorul operatorului și firma care asigură paza (PP PROTECT SECURITY S.R.L.) doar cu acordul operatorului și atunci în situații excepționale;
• Reprezentanții instituțiilor publice sau autorități publice, în situații excepționale, doar la cererea expresă scrisă și întemeiată a respectivelor instituții sau autorități publice.
Imaginile sunt stocate în sistemul IT de supraveghere video al societății. Operațiunile de ștergere sunt automatizate prin rescriere.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: [email protected]
Aveți dreptul de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că societatea noastra v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale sau dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din Mai 2022 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ,fără o notificare prealabilă. Sunteti responsabil să va mențineti informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să va afecteze.

C. RECRUTARE
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de recrutare pentru posturi vacante în societatea noastră.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
În procesul de recrutare colectăm informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul documentelor dumneavoastră de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc.); aceste date personale pot include, dar fără a se limita la nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon; starea civilă etc. Aceste informații ne pot parveni, spre exemplu, fie prin site-uri specializate de recrutare, fie prin documente trimise prin poștă electronică sau email, pe adresele societății noastre, fie direct, prin documente prezentate personal.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a examina dacă persoana dumneavoastră corespunde cerințelor noastre. Nu transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități/persoane. Datele dumneavoastră sunt păstrate doar pe durata procesului de recrutare, imediat după finalizarea acestui proces datele candidatilor a caror candidatura nu a fost acceptata vor fi șterse. În cazul în care sunteți angajat, datele dumneavoastră sunt păstrate în contextul relației ulterioare de angajare.
MARKETING
Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt examinate exclusiv de personalul care face parte din managementul Bistro Garlic. Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum și rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii. În acest scop puteți să ne contactați folosind metoda utilizată în corespondență cu noi.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: [email protected].
Aveți dreptul de formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că societatea noastra v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale sau dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legiiMai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din Mai 2022 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal fără o notificare prealabilă. Sunteti responsabil să va mențineti informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să va afecteze.

D. FACEBOOK
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm în temeiul interesului legitim datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma Facebook.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Prin platforma Facebook nu avem acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepții:
• Vă putem contacta doar dacă, în prealabil, dvs. ne-ați contactat mai întâi;
• Dacă ne dați „Like”, profilul public de Facebook devine accesibil;
• În momentul în care vă postați o fotografie și vă dați „check-in” în locația noastră, administratorii paginii pot accesa fotografia dumneavoastră;
• Dacă distribuiți o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiți o postare personală în cronologia paginii locației noastre, sau recomandați Bistro Garlic unei alte persoane, atunci administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră pe pagina de facebook.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.
MARKETING
Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare oferit de platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”.
Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: [email protected]
Aveți dreptul de a formula plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că societatea noastra v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale sau dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii Mai multe informații găsiți la următoarea adresă: http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din Mai 2022 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal fără o notificare prealabilă. Sunteti responsabil să va mențineti informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să va afecteze.

E. INSTAGRAM
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm în temeiul interesului legitim datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma INSTAGRAM.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter personal doar dacă, în prealabil, dvs. ați început să ne urmăriți pagina noastră de Instagram sau dacă printr-o acțiune din partea dvs. ați dat hashtag locației sau paginii noastre de Instagram.
• Datele, informatiile și fotografiile pe care le distribuiți din profilul dvs.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.
MARKETING
Dacă sunteți unul dintre follower-ii noștri veți avea acces la fotografiile noastre care pot avea conținut de marketing.
Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: [email protected]
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că societatea noastra v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale sau dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din Mai 2022 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal fără o notificare prealabilă. Sunteti responsabil să va mențineti informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să va afecteze.

F. DREPTURILE DVS. CA ȘI PERSOANĂ VIZATĂ și DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI
Ca si persoană vizată, ne puteți contacta (GARLIC BISTRO) în orice moment și în mod gratuit cu o notificare, folosind adresa de e-mail: [email protected] sau la numărul de telefon 0742.491.937 sau la adresa str. Inocențiu Micu Klein nr. 13 Cluj-Napoca, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din GDPR),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 din GDPR),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din GDPR),
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 din GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din GDPR).